Koning Jrak II

Na jaren van twisten bracht de Vierde Dag, of zoals de Trollen zeggen Naka 6, eindelijk vrede. En met de groei van wereldstad Tes, ontwikkelde Jiwa zich evenzo. De Trollen maakte een enorme omwenteling door van oorlogsvolk tot handelsnatie. En dat was te danken aan de tomeloze inzet en het verlichte intellect van een aantal vooruitstrevende Trol leiders. Ze zagen in dat alle strijd met mogelijke bondgenoten alleen het Chaos Pantheon in de kaart speelde. En nu het de mensen voor de wind ging, vonden de vernieuwers een manier om mee te liften op het succes van Rambut.

Zoals gezegd legden zij zicht toe op de handel en hun belangrijkste product was de Skybull, het geen ooit een gift van de Minotaurus’ was geweest. Op de groene weiden van Jiwa graasden de stieren zich groot en krachtig en de Trollen temden de vliegende giganten en verkochten ze in grote getalen. Het tweede grote export product waren de Trollen zelf. Als huurlingen gingen ze de werelden over als begeleiders van ontelbare konvooien, van en naar Tes.

Een van de grote hervormers was Jrak de 2e – vernoemd naar zijn betovergrootvader die als generaal in de grote oorlogen had gevochten – Hij was vooruitstrevend en liet de Trollen steeds vaker ook boven de grond leven. Daarvoor werd een zogeheten ‘schaduw paraplu’ ontworpen. Deze bestond enerzijds uit gigantische insectenzwermen, die de Trollen konden controleerden en anderzijds uit magische luchtdekens, die met cloudcall en darkwall-achtige spreuken werden gemaakt. Op die manier werden de Trollen buiten beschermd tegen het felste zonlicht. En op den duur begonnen ze er zelfs aan te wennen.

Naast de bescherming tegen de zon wist Jrak bovendien ook mensen te overtuigen om met hen samen te werken en in Jiwa te komen wonen. Er was veel werk omdat de Trollen veel wilden bouwen, maar ook kwamen er mensen om mee te helpen met en te onderwijzen over de alsmaar groeiende veeteelt.

Er werden wegen aangelegd en langzaam begon het Trollen land zijn definitieve vorm te krijgen. En dit was natuurlijk hét Trollen symbool: (mannetje met zwart rondje)

Vooral het Noorden ging het voor de wind, maar het Zuiden – waar ook de hoofdstad was – zorgde er wel voor dat ze de touwtjes stevig in handen hielden. Het ging de Trollen zo voor de wind dat ze zelfs een zetel konden bekleden in Santa Rivera en omdat Tes het centrum van de wereld was geworden, werden er zelfs van daaruit excursies georganiseerd naar Jiwa om dat bijzondere land te bezoeken met zijn ongewone Trol-Dwerg architectuur.

In de hoofdstad werd een heuse universiteit opgericht en van over de hele wereld kwamen er filosofen en wijsgeren om zich te storten op de Trol geschiedenis en om kennis te vergaren door in gesprek te gaan met elkaar en de oude Trol priesters.

Jrak zetelt inmiddels in Markaz en precies op het einde van de Naka 6 werd hij gekroond tot koning van het Noorden. Dit was het hoogtepunt van de beschaving en welvaart op Merah.

En toen begonnen de Watertijden.

Door de enorme stijging van het Zee niveau op Linar stroomde langzaam maar zeker heel Merah onder en ook uit het Westen bleef het water maar komen. In het begin leek al dit water nog goed te zijn voor alle grazige vlaktes, maar naarmate de jaren volgden en het water niet terugtrad, werden de problemen alleen maar groter en langzaam begonnen er mensen, maar ook Trollen, weg te trekken. Het was een geluk dat ze zo goed met de Dwergen bevriend waren, want die hebben hen fantastisch geholpen met het bouwen van dijken, het waterdicht maken van paleizen en het op andere manieren wegvoeren van al dat overtollige water. Toch lukte dat niet altijd en in 121:9 sloeg het noodlot toe en verdronk Jrak II in een van de grotten van Zabrah waar hij op bezoek was en waar de gangen en tunnels nog niet zo goed verstevigd waren als in andere steden. Er kwam een plotselinge vloed en de koning en een deel van zijn gevolg werden volkomen verrast en ingesloten door het water. De legende vertelt dat ze nog een dag zingend en etend in een kamer hebben gewacht tot de kracht van het water hun heenkomen deed instorten en niemand de onheilsplek levend meer kon verlaten. Jrak liet de volgende spullen na, die tentoon zijn gesteld in de bibliotheek van Marlaz:

Crown of mind shielding
Met deze kroon wordt je immuun voor alle mind affecting spells, spirtis en abilities. Als je de kroon wil dragen, moet je dat de eerste vijf jaar wel in een Trol land doen, met goedkeuring van de heersende Trollen. Verder mag je geen Zon-aanbidder zijn als je de kroon op wil zetten. Tenslotte geen de kroon je +1 POW en +2 APP

Great greatsword of Frost
Dit enorme zwaard is gemaakt van Felkan staal en zeker zo oud als Naka 3. Het zwaard is van de verre voorouders van Jrak II. Hijzelf heeft er niet of nauwelijks mee gevochten. Hij was meer een diplomaat dan een vechter. Maar los daarvan is het een heerlijk wapen. Als je het activeert (POW x 4) dooft het alle (gewone) vuur binnen een straal van 10 meter. Als er magisch vuur is, moet je het zwaard er in steken en dan is er 50% kans dat dat ook dooft. Ook wordt de gebruiker van het zwaard een beetje resistent tegen vuur. Elke ronde dat je vuur schade krijgt, houdt het zwaard 12 punten daarvan tegen. Als je afweert met het zwaard bevriest het wapen van je tegenstander en gaan er direct 10 AP van dat wapen af. Je mag dan ook 1d6 van de schade afhalen als je die krijgt. Als je nog een keer dat wapen afweert, gebeurd alles nog een keer, etc. Het Sword of Frost heeft zelf 20 AP maar dat wordt nooit lager. De damage van het zwaard zelf is 2d8+8 en als je het activeert, komt er nog 8 vries damage bij. Als je een Trol bent of een Vechter uit het Noorden dan krijg je er ook nog 1d8 bij. Zon-aanbidders mogen dit wapen niet gebruiken. Activeren is dus POW x 4 en kost 25 MP. Tenslotte kan je er 1x per dag een fireball of fire arrow mee afweren op je Parry percentage.