Een poging tot het ontzetten van een gegijzelde Leenheer

Fire season, death week, winds day (ongeveer)

Peer kreeg van Isnur het muntje waarmee toegang tot de hoofdtempel werd verkregen en hij heeft een indrukwekkend epistel geschreven waarin hij zijn twijfels uit die hij heeft ten aanzien van de balans in het universum tussen goed en kwaad, Bans en Eki, aarde en vuur, etc. Als Peer Bans eindelijk ontmoet verloopt het gesprek vrij stroef tot dat blijkt dat Bans niet Bans is, maar Kim in vermomming!
Kim vertelt dat hij nadat hij zijn god om meelij had gesmeekt toch een nieuwe kans kreeg. Hij werd wakker in een donkere grot met Tengus die hem gingen trainen. Zij willen dat de poort naar het vuur gebied (herfst) weer open gaat zodat er meer ruimte voor de herfst (en Enki) komt.

Peer vertelt dat hij een kristallen bol heeft, een oog, waarmee communicatie kan worden aangelegd ook als de poorten weer dicht zijn. De andere bol ligt in een tempel hier in Santa Ribera. De afspraak is om deze alleen op een bepaald tijdstip te openen en Als peer niet verschijnt is het ook mis. Door die link kunnen namelijk ook spreuken worden gedaan. Dit is een oplossing voor het probleem dat we straks als we een deur open hebben gemaakt de rest moeten kunnen waarschuwen. Na gebruik is er wel 25% kans dat deze breekt.

We werken aan een systeem waarbij elke seconde iemand een tovenaar aanvalt zodat deze nooit ka recoveren. Ik gooi kaarten op sequence 3 en 8.

Kim en ik gaan naar de citygods tempel om erachter te komen hoe we de trickster tempel in kunnen. Onze blik is niet scherp zegt Caterina terwijl ze met puzzelstukjes in haar hand speelt. Eindelijk zie ik het: die puzzel! mag ik die maken? Ik kan er niet veel over zeggen, maar het lukt me niet. Temeer daar het onduidelijk is wat je moet maken. Ook Kim en later Isnurd niet en na overleg probeert Kim het nog eenmaal en dan lukt het. We kunnen de Tempel in.

De andere leren nog over Wolfskers: het is giftig en zelfs het aanraken van de blaadjes en wortels is giftig! Het tast je zenuwstelsel aan Ze gaan iets bedenken dat er tegen helpt.

We eten in mijn tempel en Elvis van Pamalt eet met ons mee. Hij heeft een oude tekst die vertelt hoe Bans en Enki uit elkaar zijn gedreven. De schuld ligt meer bij hun aanhangers dan bij hen zelf. Eens trokken beide broers samen tegen het water tijdens de water tijden. (elemental twisten, het water overheerste) Het water werd verslagen en het werd eb. Oorlogen waren begonnen door deze broers, maar ook door de aanhangers van deze goden. De aanhangers waren bang voor het vuur en kozen voor aarde. Zij waren de belangrijkste kracht die de poorten wilden sluiten. Met als resultaat dat aarde enn Bans 3/4de en vuur maar 1/4de van het universum heeft. Er volgt een discussie over de juiste balans in de wereld en onze rol daarin. Gemeenschappelijke conclusie is dat we allen willen dat de poorten weer open gaan.

Over de gifwoorden: nu Kim weer terug is hoeven we wellicht geen nieuwe woorden, maar nu kan ik er niet onderuit: ik ben de mijne kwijt! Na lang zoeken is de enige aanwijzing die ik erover heb gevonden mij aantekening op 11 november 2012:
Bovendien hebben we allemaal een woord gekregen dat we niet mogen vergeten, maar ook niet doorvertellen. Verrek! wat was mijn woord ook weer? Ik had het toch ergens opgeschreven….
Over de volgorde: die wordt ons duidelijk zodra wij die nodig hebben. Dan verschijnt er een tekst waar we allen de volgorde uit kunnen destilleren.
Moet je wel weten wat jouw woord is, natuurlijk..

We gaan de trickster tempel in, Kim en ik en ik geef het schilderij van de boom. We krijgen geheime insignes op onze rugzak en iets dat onze blik “verruimd”. Ook gaan ze thievestools (sloten) voor me verzorgen.
Het blad is wellicht een labyrinth van wortels onder de grond. Te benaderen vanuit de es en vanuit het kasteel bij de dwergen.
Kim oppert dat we iets kunnen meenemen om de communicatie op gang te brengen als we aan de andere kant van de poort zijn. Giele vindt dat een goed idee en overlegt dat met de top (Raoul, Jean, Colette, Esmee.

Dan komt er actie: er blijkt een leenheer gegijzeld en graanschuren in de fik gestoken bij Naf!
Wij zullen dit klusje wel even opknappen pochen wij en we snellen erop af met onze griffons.
In Naf worden we opgevangen door soldaten die vertellen dat ze een half miljoen zilver eisen. De soldaten hebben al een gedeelte bij elkaar.
Met die zak zilver gaan Altor en Kim nnaar het huis dat een soort kleine burcht is. De ophaalbrug is vernietigd. Kim brengt het zilver met een boot en op die boot zit ik onzichtbaar en Isnur (in de etheral). Als we binnen bereik van het huis komen wordt ik beschoten door 10 magic missiles! Ik ben zo goed als dood en zonder de hitpoints van mijn vrienden zou ik er in gebleven zijn!
Tot overmaat van ramp wordt er een dood kind naar buiten gesleept! ongetwijfeld een gegijzelde…

Alean op weg naar beneden (artist impression)

Peer plopt naar de wachttoren en valt een bewaker aan, maar dat blijkt een pop van stro. Deze orcs zijn slimmer dan gebruikelijk.
Alean zweeft hoog boven het tafereel en wil snel naar benden, dus laat hij zich vallen met de bedoeling op het laatste moment te gaan vliegen. Helaas maakt hij daarbij een ongelukkige beweging en fumbelt. Niet het juiste moment als je met 150 km p/u op de aarde afkomt. Er volgt een doffe klap en als Alean geen hulp van zijn god had gevraagd dan waren we hem nu kwijt. Gelukkig heeft hij als runelord een grotere kans op die hulp en die krijgt hij ook. Zijn god zorgt ervoor dat hij weer leeft, maar de orcs zijn wel gewaarschuwd, natuurlijk. De twee orcs die rondliepen zijn inmiddels wel gedood door Peer en Kim. Wat rest is stilte. Ik klim over de muren en op het huis. Peer is daar en tegelijk doet Kim beneden, vermomd als orc en Peer boven zachtjes de deur open.
Benden volgt een harde knal waardoor Kim flink geraakt wordt en boven ook een knal en dat was gegijzelde nummer twee! Blijkbaar zat er een touwtje aan de deur die aan een bom zat. Binnen zien we een Karel Appel – achtig tafereel van iets dat ooit een oudste dochter is geweest.
Het zit ons niet mee, en de soldaten aan de kant beginnen te roepen dat we op moeten houden met “redden”.
Alean probeert ze te sussen: “hebben jullie een beter idee dan?” Terwijl Kim in het huis van kamer naar kamer plopt.
Dat lijkt goed te gaan tot hij in een kamer vlak naast een orc plot met een bomgordel op scherp! Kim plopt snel terug, maar wordt toch geraakt. Peer en ik staan op dat moment daar vlak boven en als de vloer het begeeft en begint te branden kunnen we ons met moeite op een balk staande houden…

Tot nog toe niet onze meest smoothe missie…